ניצבים- "אתם נצבים" לפני יום הדין

יד בשבת שלפני ראש השנה ולא בכדי. משל ונמשל המבארים כיצד על ידי חזרה בתשובה ניתן להעפיל על כל ה"צדיקים הגמורים" כפי הנאמר: "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד"...

"אתם נצבים" - לפני יום הדין

 

פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה - יום הרת עולם.

 

"ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" מביאה הגמרא (ברכות לד.): "אמר ר' אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד".

 

שאלה:

איך יתכן שבעל תשובה יעבור במעלתו את הצדיקים הגמורים?

 

התשובה תובן על פי משל למה הדבר דומה:

 

מלך אחד החליט להתחפש לעני ולראות איך עמו מתנהג ומה הוא חושב עליו. תוך שהוא משוטט בבגדי קבצן נתקל בחבורת גזלנים אכזרים. בני החבורה רצו להזיקו אך לפתע קם אחד מהם שנכמרו רחמיו על הקבצן והגן עליו בחירוף נפש, ואף הצליח להבריחו אל מקום מבטחים.

 

שב המלך לארמונו ועשה סעודה הודיה, והזמין את כל השרים והנכבדים ואף את הגזלן שהצילו. הזמין והושיבו בין השרים. הגזלן לא הרגיש בנוח עם בגדים פשוטים לשבת בין נכבדים שכאלו, ואף הם לא חשו בנוח עמו והתפלאו ביניהם - מיהו האיש שיושב עמהם?

 

משהרגיש זאת המלך קרא לגזלן והושיבו על ידו בכבוד רב, ואף סיפר להם את ההצלה שבאה לו בזכות הגזלן הזה.

 

כן הוא הנמשל:

 

בתורה נאמר :"ושבת עד ה' אלוקיך".  כאשר אדם חוזר בתשובה הרי הוא מתקרב אל הקב"ה כאותו גזלן שבהצלת המלך זכה שהמלך ימליך אותו על כל המדינה, כך החוזר בתשובה ה' מעלה אותו בדרגה מעל כל הצדיקים, הרי שאין מעלה גדולה מזו.

 לדבר תורה נוסף>>>לחץ כאן

למאמר הבא