ניצבים- האם לעשות תשובה זה קל?

כלות של גדולי הדור בהתייחסם לתשובה הנדרשת לפני ראש השנה כפי הנאמר בפרשתנו: "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"... האם לעשות תשובה זה קשה? או קל?!...

האם לעשות תשובה זה קל?

 

"ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"

 

האם לעשות תשובה זה קל?

 

סיפור:

מסופר שהרב כהנמן לפני יציאתו לחו"ל - לבני ישראל שבגולה. נכנס הוא ושאל את ה"חפץ חיים" מה למסור בשמו לבני הגולה?

 

אמר לו החפץ חיים:

 

אמור להם שלעשות תשובה זה קל מאוד - מתחרטים על העבר ומקבלים על העתיד!

 

כדאי שידעו אחינו שבגולה - המשיך ה"חפץ חיים" - שזו עצת היצר הרע שהוא מטעה את האדם לחשוב שקשה לעשות תשובה. ואין הדבר כך כלל וכלל!!!

 

 שהרי אם נחליט לשמוע בקול ה' נגיע עד אליו...

 

כפי שמבטיחה התורה: "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו".
לדרשה קצרה לפרשת ניצבים>>>לחץ כאן

למאמר הבא