ניצבים- התשובה מתאימה דווקא למי שקשה לו...

פרשת ניצבים המבארים שלאותם אנשים האומרים שקשה להם להתאמץ ולקבל על עמם לחזור בתשובה, למעשה, הם אינם מבינים שדווקא להם כדאי לעשות תשובה... עצה נפלאה למי שרוצה שנה טובה ומבורכת...

התשובה מתאימה דווקא למי שקשה לו...

 

"ושבת עד ה' אלוקיך"

 

הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ב' הלכה ו') כותב: אע"פ שתשובה והצעקה יפים לעולם, בין ר"ה ויוה"כ היא יפה ביותר ומתקבלת מיד". הבעיה היא, שאנשים אומרים שקשה להם להתאמץ ולקבל על עמם לחזור בתשובה, אך אינם מבינים שדווקא להם כדאי לעשות תשובה.

 

משל למה הדבר דומה?

 

בעיר אחת חי חכם גדול שהיה ממציא חידושים והמצאות חדשים לבקרים. מדי פעם מוציא כלי חדש או מאכל חדש ומוכר לבני העיר. רבים קפצו על המצאותיו וקנו  ממנו.

 

באותה עיר חי קמצן שתמיד סירב לקנות מכל מיני סיבות ותירוצים מגוונים. פעם אחת המציא החכם עוגה מיוחדת אשר האוכל ממנה ישבע ל-10 ימים.

 

עמד החכם ברחוב והציע למכירה את עוגת הפלאים הזו, עבר שם אותו קמצן והחכם הציע לו לקנות, ושוב סירב בטענת שאינו מבזבז את כספו על המצאות.

 

אמר לו החכם: להיפך! דווקא לך מתאימה העוגה הזו, ההמצאה הזו מיוחדת עבורך שהרי הפזרן לא יקנה עוגה המשביעה ל-10 ימים, שאין לו צורך בכך כי הוא קונה לעצמו ולא חוסך, מה שאין כן אתה שמחפש לחסוך- בוודאי תשמח שהרי רכישה כזו תחסוך לך קניה של מזון במשך 10 ימים!...

 

כן הוא הנמשל:

 

יש אנשים שאוהבים לעדן את עצמם בשלווה ונחת, וכאשר מגיעים ר"ה ויוה"כ הם מתלוננים שבימים הללו עליהם להתאמץ במצוות התשובה. אולם דווקא להם יפה התשובה, כי אם ישובו אל ה' יזכה אותם ה' בכל השנה בימים של שלווה...
לוורט לפרשת ניצבים>>>לחץ כאן

למאמר הבא