ניצבים- המפתח להצלחה

אמצים בלבקש ולבקש.. ולבסוף גם להתלונן במקום לתעל את האנרגיות לחזרה בתשובה. משל ונמשל הממחישים שאנחנו לא רוצים להתאמץ ולחזור בתשובה וממשיכים לבקש ולבקש. הבה נתאמץ ונפתח לנו שערי אורה...

המפתח להצלחה

 

"ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו... והותירך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך (הצלחה יותר מההצלחה הקודמתבפרי בטנך ובפרי אדמתך לטובה... כי תשוב אל ה' אלוקיך".

 

אנשים מחפשים את הברכה ומתחננים אליה, בזמן שהמפתח נמצא אצלם ואינם רוצים להתאמץ כדי לזכות בו.

 

 והמפתח הוא כי תשוב אל ה'!

 

אותו אחד שלא רוצה להתאמץ דומה למשלו של ר' אברהם ענתבי הראב"ד:

 

אחד שהתפלל אל ה' שיוציאו מהצרות שיש לו, והביט אל השמים וביקש מה'- "ריבונו של עולם, נקלעתי לצרה. "אנא ה' הושע נא". ה' שמע את תפילתו ורוח העיפה לרגליו כרטיס הגרלה, מרים הוא את הכרטיס ורואה מולו דוכן מפעל הפיס, והמספרים כתובים בגדול. הוא בודק את הכרטיס והנה הוא הכרטיס הזוכה ב-30 מיליון!!!

 

אך מיד נתכרכמו פניו וחשב: "ומה יהיה? עכשיו אצטרך ללכת למפעל הפיס, לעבור מפקיד לפקיד, לא חבל על הטרחה?!..."

 

הניח לכרטיס ליפול מידיו והמשיך בדרכו כשהוא חושב מהיכן ישיג את חובותיו ושפתיו ממלמלות בכאב לב- "ריבונו של עולם, מתי תשמע לתפילותיי ותשלח לי ישועה?!..."

נמשל:

 

הכרטיס הזוכה בידינו, והוא נותן לנו כל טוב וברכות אין ספור, רק אנחנו לא רוצים להתאמץ ולחזור בתשובה וממשיכים לבקש ולבקש.

 

הבה נתאמץ ונפתח לנו שערי אורה...
רעיון לפרשת ניצבים>>>לחץ כאן לקריאה

למאמר הבא