ניצבים- תעשה את מה שאתה יכול!

את מאמרו של ר' זושא מאנפולי זצ"ל שאמר- כשאעלה לשמיים לא ישאלו אותי מדוע לא היית אברהם אבינו, אלא ישאל אותי למה לא היית זושא...

תעשה את מה שאתה יכול!

 

"מחוטב עציך עד שואב מימיך"

 

שאלה:

בנוהג שאומרים מקטן לגדול או מגדול לקטן, אבל מחוטב עצך עד שואב מימיך- שניהם בדרגה פחותה, אם כן מהו הטווח ביניהם?!

 

וגם לפי המסביר שחוטב עצך- אלו הנותנים עצה והן החכמים, ושואב מימיך- אלו המחדשים חידושים (תורה נמשלה למים) עדיין איננו יודעים מי מהם גדול? והרי גם זהו חידוש ודרש ויש להבין את הפשט...

 

תירוץ:

אלא שפירוש הפסוק כך הוא:

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" .  מי?   "ראשיכם שבטיכם זקנים שוטריכם..."כמו חוטב עצך ושואב מימיך - באותה הדרגה, כיון שאין גבהות לפני המקום...

 

כולם נידונים וניצבים לפי מעשיהם ויכולותיהם... כל אחד נידון על פי יכולותיו והכישורים שנתן לו הקב"ה.

 

כפי מה שמסופר בשם ר' זושא מאנפולי  זצ"ל:

 

ר' זושא אמר- "כשאעלה לשמיים לא ישאלו אותי מדוע לא היית אברהם אבינו, אלא ישאל אותי למה לא היית זושא?!"...

את כל אחד גם בראש השנה, לא ישאלו: "למה לא בנית בית הכנסת ובית מדרש... ודרשת ברבים ודאגת לנצרכים...

 

אלא מדוע לא עשית את הדברים הפשוטים היום-יומיים שהיית צריך ויכולת לעשות?!...
למשל ונמשל לפרשת השבוע ניצבים>>>לחץ כאן

למאמר הבא