ניצבים- היכולת לעמוד ביום הדין

לפני יום הדין? סיפור מספר מעם לועז מעשה שהוא בעצם משל המתאר שבכדי לעמוד ביום הדין למשפט - יש להתייצב מתוך אחדות!

היכולת לעמוד ביום הדין

 

"אתם ניצבים היום כולכם"

 

מובא בתורת הפרשה בשם ספר מעם לועז מעשה שיכול לעזור לנו בטרם נבוא אל יום הדין:

 

מעשה בזקן אחד שהיה נוטה למות, קרא לכל בניו ואמר להם: הביאו לי אגודה של קנים לחים.

 

הביאו לו האגודה.

 

נתן את האגודה לכל אחד מהם ואמר להם: האם אתם יכולים לשבור את הקנים האלו?

 

נטל כל אחד מהם האגודה והתאמץ בכל כוחו לשוברה ולא יכול היה, אמר להם אביהם הזקן: "כעת ראו כיצד אני שוברה"

 

תמהו הבנים והיו מסתכלים זה בזה בפליאה...

 

נטל הזקן האגודה והתחיל מוציא קנה אחר קנה ושוברה.

 

אמר להם הזקן: מזה תלמדו לקח, כל זמן שתהיו באגודה אחת, אין אדם יכול להזיק לכם. אבל אם תהיו בפירוד ובמחלוקת, תישברו אחד אחד...

 

היכולת לעמוד ביום הדין תלויה באחדותנו!


למאמר הבא