האזינו- הנשר ועשרת ימי תשובה

ת ימי תשובה. מה יש בפרשה שמלמד על מהות הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? פרשת האזינו" מה מיוחד בנשר ומה ניתן ללמוד ממנו?". "משל ונמשל לפרשת האזינו" המבארים: שאם אתה רוצה לעלות בדרגה רוחנית עשרת הימים הללו הם הזמן המתאים אך עליך להתעורר מהתרדמה ולעשות תשובה!
הנשר ועשרת ימי תשובה 

"כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ, עַל-גּוֹזָלָיו יְרַחֵף יִפְרֹשׂ כְּנָפָיו יִקָּחֵהוּ, יִשָּׂאֵהוּ עַל-אֶבְרָתוֹ". 
 


הדימוי של הנשר מופיע בדברי רש"י: 
"כנשר יעיר קנו – נהגם ברחמים ובחמלה, כנשר הזה הרחמני על בניו ואינו נכנס לקינו פתאום, עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן כדי שיעורו בניו ויהא בהם כוח לקבלו". 

חז"ל מדמים את הנשר לעבודה בעשרת ימי התשובה. אילו הקב"ה היה מביאנו ליום הכיפורים מבלי הכנה ספק אם היינו עומדים בכך. האדם לא יכול לקפץ למדרגה רוחנית ב'מכה אחת' דרושה הכנה. כאותו הנשר בעל עוצמה וכוח אדיר, המתייחס בעדינות אל ילדיו ואינו מופיע מבלי להכין את גוזליו לבואו... 

כך אנו במשך ארבעים יום מתעוררים לתשובה בימי אלול כשעשרת ימי תשובה הם עליית מדרגה לקראת היום הקדוש - יום הכיפורים.

אין להקב"ה דמות אך אותו הנשר שנושא את גוזליו על כנפיו מפני החיצים של הציידים, מאפשר לנו לראות באופן ציורי איך הקב"ה נוהג איתנו בימי הרחמים והסליחות:

הנשר עט משוחה לשוחה ומעץ לעץ, נעמד הוא על ענף בצמוד לקן בו נמצאים גוזליו. הגוזלים עולים על גבו והוא נושא אותם בבטחה אל על. 
בשונה מיתר העופות הלוקחים את ילדהם בכפות ידיהם אף בניגוד לרצונם, אצל גוזלי הנשר נדרש מאמץ לאזור כוח ולעלות על גב אביהם. גוזל שלא יעשה את המאמץ - משאיר הוא את עצמו לגורלו - יישאר בקינו וישמש טרף קל לציידים ומי יודע אם יחיה...

כן הוא בעבודת ה' ובהכנה ליום הכיפורים:

 "ואשא אתכם על כנפי נשרים" - על כל יהודי שרוצה לטפס במעלות היראה והעבודה הרוחנית נדרש לעשות מאמץ קטן ולטפס על גב הנשר... עליו לשוב עד ה' שנאמר: "ושבת עד ה' אלוקיך..." אילו יישאר הוא במקומו ועוד בימים שעליו החובה להתעלות הרי שמשאיר הוא את עצמו לגורלו וספק אם יחיה באותה השנה... 

משל למה הדבר דומה:

לאחד שנכנס למעלית מהירה בבניין של 100 קומות. נאמר לו שבתוך דקה וחצי הוא מגיע לקומה ה-100...
הוא נכנס למעלית מחכה דקה - שתיים וכלום... לאחר עשר דקות פקעה סבלנותו והחל מקלל את חברת המעליות...
שאלוהו העוברים ושבים על מה הוא מתאונן? משהסביר להם פרצו כולם בצחוק.
לפליאתו השיבו: אם הנך רוצה להגיע לקומה ה- 100 עליך ללחוץ על הכפתור...

הנמשל ברור מאליו:

אם אתה רוצה לעלות בדרגה רוחנית עשרת הימים הללו הם הזמן המתאים אך עליך להתעורר מהתרדמה ולעשות תשובה!

כל אחד יכול לעלות (במדרגה הרוחנית) רק תלחץ על הכפתור!...
למאמר הבא