האזינו- ההבדל בין חלון למראה

ממחיש איך שכסף מעוור את עיני האדם ולא מאפשר לו לראות את הסביבה אלא אך ורק את עצמו... כיצד הצליח הרבי להוכיח חסיד אחד שהתעשר ושכח לרגע את עברו והתעלם מחבריו העניים...
"וישמן ישורון ויבעט"

סיפור: 
אדמו"ר אחד הצליח להמחיש את הבעיה בעשירות באופן יפה לאחד החסידים שלו.

החסיד היה עני מרוד והנ יום אחד שפר עליו מזלו, הוא זכה בהגרלה ושילשל לכיסו סכום נאה ש"סידר" אותו ואת ילדיו עד הנינים... אך דא עקא, הוא עזב את התורה והמצוות כמעט לגמרי "בעט" בכל הטוב שנתן לו הבורא. 

פעם אחת נכנס האדמו"ר לביתו של החסיד וביקש ממנו צדקה לצורך דבר חשוב, אולם העשיר התחמק ממנו בטענות שונות ומשונות.
קרא הרב לתלמידו וביקשו להסתכל דרך החלון, ושאל אותו: מה אתה רואה?
השיב מיודענו בזחיחות הדעת: אנשים עוברים ושבים.
לקחת הרב מראה, שם לפניו ושאל: כעת מה אתה רואה?
אמר לו העשיר: את עצמי.
"זה ההבדל", אמר הרב, "בין חלון לראי. החלון שקוף ומשום כך רואים בו את כל העוברים ושבים, ואילו הראי מצופה בכסף משום כך אדם רואה בו רק את עצמו...
למאמר הבא