האזינו- מיועדת לבינוניים

ינו". המייחס את מספר הפסוקים בשלשת הפרשות: ניצבים, וילך והאזינו לשלשת סוגי המעמדות בעם ישראל: צדיקים בינוניים ורשעים. וההתעוררות לקראת יום הכיפורים.

פרשת האזינו - קריאה אחרונה לבינוניים...


ספר אמונת עיתך מביא רעיון יפה:

מספר הפסוקים בשלשת הפרשות: ניצבים, וילך והאזינו מחולק באופן הבא:

בפרשת וילך ישנם 30 פסוקים

בפרשת ניצבים ישנם 40 פסוקים

ובפרשת האזינו, ישנם 52 פסוקים . 


במסכת ראש השנה (דף טז.) נאמר:

"צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה בינוניים תלויים ועומדין מראש השנה ועד יום הכיפורים זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה".


הצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, בראש השנה, אבל 30 יום שבין ראש חודש אלול לראש השנה, הם כבר חזרו בתשובה. להם מספיק 30 יום, אז הם רמוזים בפרשת וילך, ששם יש 30 פסוקים.


הבינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור. הם צריכים 40 יום, אז  הם נחתמים רק ביום כיפור, לכן אצלם יש פרשת ניצבים – 40 פסוקים.


ישנם כאלה שצריכים עד הושענא רבה. עד הרגע האחרון , הם עדין לא מתעוררים , לכן בשבילם נאמרה פרשת האזינו, 52 פסוקים
... 

למאמר הבא