האזינו- כאשר ה' מביא ייסורים הם רק לטובתנו

שואלים מדוע "צדיק ורע לו"?! היכן הצדק?!!! באה התורה ומכריזה: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול - צדיק וישר הוא" מחובת האדם להאמין באמונה שלמה שהדבר שנראה בעיניו כייסורים הרי שזה לטובתו. משל ונמשל המבארים שכאשר ה' מביא ייסורים הם רק לטובתנו...
"הצור תמים פעלו... צדיק וישר הוא"

כאשר מביאים גנב לדין מענישים אותו לפי מעשיו ללא התחשבות במשפחתו. אבל הקב"ה מחשב גם את צערם של הקרובים הנפגעים מהעונש, ואם העונש איננו מגיע להם סולח הוא לחוטא ואינו מענישו כלל! 

הבעיה היא, שלפעמים אנחנו רואים צדיק שסובל ואנו אומרים - למה, מדוע זה מגיע לו? מה הוא עשה?! עלינו להאמין כי הדבר לטובתו. 

משל למה הדבר דומה?

לעשיר שבנו חלה במחלה קשה. לאחר שהשיג רופא מומחה שכן כל השאר התייאשו, הזהירו הרופא שלא יאכל הבן בשר, והאב התחייב לכך. לימים, היה חייב לנוסע וביקש ממשרתיו לשמור על בנו. 

יום אחד נכנס הבן למטבח והרי את ריחה בשר, חטף ואכל קציצה וברח מהמטבח. כבר באותו הערב שבה המחלה. שוב שידל הגביר את הרופא והבטיח שיותר לא ייסע והוא ישמור עליו בעצמו. הילד נרפא, עשה האם סעודה גדולה עם כל המוזמנים הגדולים, וכדי שבנו לא יכשל באכילת בשר הוא הוצא מהאולם.

חשבו המסובים כמה אכזר האבא הזה, כולנו יושבים ואוכלים ורק בנו מגורש מהחדר? ועוד הבן העדין והטוב...

זאת הם אומרים לפי שאין מבינים את הטעם הכמוס שבעטיו גורש הילד מהחדר...

כן הוא הנמשל: 

פעמים שהקב"ה מעניש את הצדיקים ואנחנו איננו מבינים. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שהדבר לטובתו. צריך לדעת שכאשר ה' מביא ייסורים הם רק לטובתנו. הסבל בעולם הזה אנו לא מעוניינים בו, אך כשנראה מה השכר בעולם הבא נצטער שלא היו ייסורים רבים...

למאמר הבא