האזינו- דור תהפוכות

עזר על הפסוק: "כי דור תהפוכות המה" כיצד הוא בא לידי ביטוי בעם ישראל...

דור תהפוכות

 

"כי דור תהפוכות המה"

 

מובא בדברי אליעזר על הפסוק הזה כך:

ישראל זה עם של תהפוכות וניגודים: מצד אחד הם רודפי שלום ואוהבי אחווה, ומצד שני תמיד יש מחלוקות ביניהם, והם מפולגים ומפורדים.

 

מצד אחד רחמנים בני רחמנים, ויש אצלם כל כך הרבה חברות לעזרה הדדית, ומצד שני יש קנאה ותחרות בין אחד לשני...

למאמר הבא