וזאת הברכה- ברכת משה לימי הדין

איגר זצ"ל לפרשת בלק וההשלכה של פירושו אף לפרשת וזאת הברכה המבאר כיצד משה בעצם הברכה הפך את ימי הדין לימי רצון שאין אומרים בהם תחנון...
"וזאת הברכה אשר ברך משה"

ר' עקיבא איגר מביא על פרשת בלק: 

כאשר כועס בלק על בלעם ואומר לו: "לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך"- שישנם ימים שאין אומרים בהם תחנון, סה"כ 132  כמנין 'לקֹב'. ויתר הימים 222 שיש בהם דין כמנין 'ברך' ובהם אומרים תחנון.

וזהו מה שאמר בלק לבלעם: "לקב אויבי קראתיך"- אני רציתי שאת הימים שאין בהם דין (וממילא לא אומרים בהם תחנון) תהפוך לימי דין, ואתה לקחת את הימים 222 = ברך שיש בהם דין וברכת ברך...

על דרך זה אומרים שמשה רבינו אף הוא עשה זאת:
"וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל" - העלה את ימי הדין הללו לברכה.

למאמר הבא