וזאת הברכה- כיוון הקריאה

'שער בת רבים' לבאר מדוע הציג הקב"ה לאומות העולם דווקא את מצוות הלא תעשה: "לא תרצח" ו"לא תנאף"... ואילו לבני ישראל נגלה ב"אנוכי ה' אלוקך..."

כיוון הקריאה

 

"מימינו אש דת למו"

 

 ישראל קוראים מימין לשמאל, לפיכך הוקראו לפניהם הלוחות החל מן הלוח הימני המתחיל ב"אנוכי ה' אלוקיך".

 

אבל הגויים הרי קוראים הם משמאל לימין, לפיכך הוקראו לפניהם הלוחות החל מהלוח השמאלי, המתחיל ב"לא תרצח" ו"לא תנאף"...

 

 לגבי ישראל - "מימינו אש דת למו"...

למאמר הבא