וזאת הברכה- אלף ורבבה

זצ"ל על הפסוק: "והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה" - מדוע נאמר באפרים "רבבות" ואילו אצל מנשה "אלפי"?

אלף ורבבה

 

"והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה"

 

שואל הגאון מוילנא:

 מה הטעם שנאמר באפרים "רבבות" ובמנשה "אלפי"?

 

והגאון מתרץ:

לפי שבשעה שברך יעקב אבינו את אפרים ומנשה שיכל את ידיו והניח יד ימין על ראש אפרים ויד שמאל על ראש מנשה )פרשת ויחי), והלא אמר הכתוב: "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך" (תהילים צא-ז)...

למאמר הבא