וזאת הברכה- התורה היא זו שמכתיבה את ההתנהלות

את הברכה המבאר שדרך התורה היא הקובעת בכל סוג ובכל צורה של בחירת שילטון. תמיד המלך בישראל כפוף תחילה למורשת יעקב - לתורה שציווה לנו משה...
"תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב", "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"

"ברכת יצחק" - בעולם יש 3 סוגי שלטון:

1. מלוכה שעוברת מדור לדור, מאבא לבן
2. קיסר שמומלך ע"י ראשי העם = הסנאט
3. דמוקרטיה - כל מי שמצביע משפיע

באה התורה לומר- בכל אחד מן המקרים תמיד על חוקי התורה להיות קודמים. 

"תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" בכל מקרה: 
אם "ויהי בישורון מלך" - גם אם זה עובר בירושה מדור לדור
וגם אם "בהתאסף ראשי עם" - מומלך ע"י ראשי העם
וגם אם "יחד שבטי ישראל" - כל מי שמצביע משפיע...

בכל אלו התורה היא זו שמכתיבה את ההתנהלות ואורח החיים בעם...

למאמר הבא