ויצא- על מי אתה עושה רושם?

אמר 'שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם'? ואילו כאשר אברהם ויצחק עזבו את באר שבע לא נאמר עליהם שנעשה רושם ביציאתם?! ביאור נפלא של ה- "כלי יקר לפרשת תולדות"...

על מי אתה עושה רושם?


"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

 

רש"י מבאר:

מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה.

 

נשאלת השאלה:

מדוע רק אצל יעקב נאמר 'שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם'? ואילו כאשר אברהם ויצחק עזבו את באר שבע לא נאמר עליהם שנעשה רושם ביציאתם?!

 

מבאר הכלי יקר:

אלא, כאשר אברהם ויצחק עזבו את העיר, נשארו במקום רק רשעים אשר הדבר לא הפריע להם כלל וגם קצת שמחו בכך.

 

אך כאשר יעקב עזב את באר שבע נותרו יצחק ורבקה בעיר והם הרגישו בחסרונו של יעקב. כי לא כל אחד זוכה להרגיש בחסרונו של הצדיק, רק אנשים בעלי דרגה שרגישים לקדושה...  


 

למאמר הבא