טו בשבט- מצוות התלויות בארץ

תלויות בארץ? מה הקשר בין חמישה עשר בשבט = טו בשבט ל17 המצוות התלויות בארץ? ביאור נפלא של ספר "שערי ניסים"... "דרשה קצרה לטו בשבט"
מצוות התלויות בארץ וט"ו בשבט

מהו מניינן של כל המצוות התלויות בארץ? 17 כמניין 'טוב'

 

שאלה:

היכן נרמזים 17 מצוות התלויות בארץ בט"ו בשבט?

 

תשובה של הספר "שערי ניסים":

בראשי התיבות של חמשה עשר בשבט נרמזים כל המצוות התלויות בארץ:

 

חלה, חדש

מעשרות ותרומות

שכחה, לקט ופאה

העומר

 

ערלה, עוללות

שמיטה

רבעי

 

ביכורים

שבע שמיטות - יובל

בכור בהמה

טבל


ט"ו בשבט אם כן מבטא את החיבור של עם ישראל לארץ ישראל. ואת הציפייה לקיים את המצוות התלויות בה...


למאמר הבא