ל"ג בעומר- מהי השמחה בלג בעומר?

פילו ביום פטירת משה רבינו ע"ה אין נוהגים שמחה מיוחדת, ואדרבה הלא רבים מתענים ביום זה?! ביאור נפלא על ההבדל שיש בין יום לג בעומר ליתר ימי פטירה של צדיקים...


מקובל בכל קהילות ישראל כי ל"ג בעומר הוא יום פטירת הרשב"י הקדוש, ר' שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן. 


בזוהר הקדוש מסופר כי ביום פטירת ר' שמעון יצאה משמים בת קול והכריזה בואו והתכנסו להילולא של ר' שמעון.

 

זהו יום שמח עבור הצדיק שהשלים שנותיו בקדושה ובטהרה ובפעילות מבורכת מאוד עלי אדמות. וכן עבור עם ישראל זהו יום שמח ונקבע כי גם אין אומרים בו תחנון ונפילת אפיים, שלא כמו בפטירת צדיקים אחרים.

 

והסיבה לכך היא:

 כי הרשב"י ע"ה השלים את כבודה של התורה בכך שגילה לנו מהנסתרות שבתורה, שהרי עד דורו של רשב"י לא דברו בגלוי על נסתרות אלה, ובא הרשב"י וגרם כבוד גדול מאוד לתורה בכך שגילה את הצד הפנימי שבה, למען דעת כל עמי הארץ כי אין התורה כשאר ספרים חס ושלום, אלא סודות נסתרים גנוזים בה, ויזכה להבינם מי שירצה לעלות ולהתעלות בקדושה ובטהרה ובהעמקה בתורה.
לכן אפילו ביום פטירת משה רבינו ע"ה אין נוהגים שמחה מיוחדת, ואדרבה הלא רבים מתענים ביום זה, וזאת מפני שמשה רבינו הוריד לנו את החלק הנגלה שבתורה ואין בכך שלמות עד שירד גם החלק הנסתר, וזאת עשה הרשב"י ע"ה. 


זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ונזכה ללכת בדרכם של הצדיקים שמסרו נפשם בעבור השם יתברך אמן.


למאמר הבא