ל"ג בעומר- רשב"י הבריחה והשהות במערה

י ובנו במערה". מה גרם לרבי שמעון בר יוחאי לברוח מהבית". מדוע הסתתר רבי שמעון בר יוחאי במערה?, מה אכלו רשב"י ובנו אלעזר בעת שהותם במערה?, כמה זמן ישבו רבי שמעון ובנו במערה עד שיצאו ממנה?...
רשב"י הבריחה והשהות במערה

רשב"י במערה

רבי שמעון בר יוחאי חי בתקופת התנאים והיה בין חמשת התלמידים שנותרו לרבי עקיבא לאחר מותם של 24,000 חבריו.

בדרך כלל כל מקום שמוזכר שמוזכר במשנה רבי שמעון סתם, הוא רבי שמעון בר יוחאי שהיה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא ולמד אצלו בישיבתו בבני ברק במשך שלש עשרה שנה יחד עם חבירו רבי חנניה בן חכינאי . 

מתלמידיו החשובים נמנו: רבי יהודה הנשיא ורבי פינחס בן יאיר שהיה תלמידו וגם חתנו (יש בזה מחלוקת יש ה אומרים: שהוא היה חותנו).

הגמרא במסכת שבת (לג:) מספרת: 

יום אחד הזדמנו ביחד רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון. וישב עימהם גם יהודה בן גרים. 

רבי יהודה פתח ואמר: כמה נאים מעשיהם של אומה זו (כוונתו לרומאים), תיקנו שווקים, ועשו גשרים ואפילו תיקנו לנו מרחצאות. 

רבי יוסי לא אמר דבר ופשוט שתק. 

רבי שמעון בר יוחאי נענה ואמר: כל מה שתיקנו אלו, לא תקנו אלא לצורך עצמם: 
תיקנו שווקים – להושיב בהן זונות. 
עשו מרחצאות – לעדן בהם את עצמם בלבד 
אף בנו הם את הגשרים – ליטול מהן מכס. 

הלך יהודה בן גרים וסיפר את מה ששמע מהם למלכות.

פסקו הרומאים את גזר דינם: 

יהודה ששיבח יקבל תפקיד ויתעלה. 
יוסי ששתק יקבל גלות ויעתיק את מקום מגוריו לציפורי.
שמעון בר יוחאי שגינה את המלכות - ייהרג. 

כששמע רבי שמעון את גזירת המלכות לקח את בנו אלעזר והסתתרו שניהם בבית המדרש. 

בכל יום ויום הייתה אשתו (אימו של אלעזר) מביאה להם לאכול לחם ותבשילים ואף כלי עם מים ליטול את ידיהם. 

כשגברו החיפושים, הבין רבי שמעון שאם יישאר בבית המדרש ואשתו תדע את מיקומו הרי שנשקפת לה סכנת חיים ואף תאושם בשיתוף פעולה לאסיר נמלט. 

מה עשה?

לקח את בנו אלעזר וברח באישון לילה, נכנסו למערה אחת והתחבאו שם. ה' ברחמיו עשה להם נס ונברא להם עץ חרובים שיזון אותם ויאכלו מפירותיו, וזימן להם מעין מים שירווה את צמאונם וישתו מימיו. 

מכיוון ולא היו להם בגדים נוספים, חפרו בורות בתוך המערה, פשטו בגדיהם מעליהם כדי שלא יבלו, נכנסו לבורות וכיסו את עצמם בחול עד צווארם כדי לכסות ערותן, וכל היום היו יושבים ולומדים.
 
כשהגיעה שעת התפילה: יצאו מן הבור, לבשו את בגדיהם והתפללו. בסיום התפילה שוב פשטו בגדיהם וחזרו לבור להמשך הלימוד.

כך במשך שתיים עשרה שנה ישבו שניהם במערה, עד שבטלה הגזירה.
בא אליהו הנביא ועמד על פתח המערה, אמר: "מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזירה"? 

ואז הבינו שאפשר לצאת ויצאו מן המערה, יצאו לאחר 12 שנה של לימוד רצוף.למאמר הבא