ל"ג בעומר- רשב"י משכין שלום בית

"סיפור על רבי שמעון בר יוחאי" כיצד הצליח להשכין "שלום בית" בין איש לאשתו שביקשו להתגרש בעקבות כך שה' מנע מהם פרי בטן. ומה עשתה האישה שהביא את רבי שמעון להתפלל עליהם עד שלבסוף נפקדו?... "חכמתה של אישה בשימור הבית", "צדיק גוזר והקב"ה מקיים", "כשהאדם יוצא מגדר הטבע - ה' מוציא את הטבע מגדרו!"...
רבי שמעון בר יוחאי משכין שלום בית

המדרש (שיר השירים רבה א) מביא מעשה:

אשה אחת מציידן (שם מקום), שהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה. (כידוע לאחר 10 שנות עקרות חייב הבעל לגרש את אשתו על מנת שיוכל להביא צאצאים לעולם ולהמשיך את זרעו וכך אומרת המשנה (יבמות פ"ו מ"ו): נשא אישה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה - אינו רשאי ליבטל" - ממצוות פרו ורבו). 

כיוון שכך הלכו אצל רבי שמעון בר יוחאי, וביקשו להיפרד זה מזו. 

חשב רבי שמעון ואמר להם: "כשם שהתחתנתם זה לזו במאכל ומשתה, כך תיפרדו זה מזו מתוך מאכל ומשתה".

 מיד עשו סעודה גדולה של משתה ושמחה, הזמינו את קרוביהם וחגגו עד השעות הקטנות של הלילה. מה עשתה אותה אישה? במהלך המשתה נתנה לבעלה לשתות יתר על המידה עד שהשתכר. 

כטוב ליבו ביין אמר לה לפני כל הנוכחים: "אשתי, כל חפץ טוב שיש לי בבית טלי אותו ולכי לבית אביך". 

מה עשתה היא? 

לאחר שכולם הלכו לביתם וזה הבעל, נרדם באחת מפינות האולם. ביקשה מעבדיה שיישאו את בעלה ויוליכוהו לבית אביה. 

במהלך הלילה, פג יינו ננער משנתו ושאל בפליאה את אשתו: "מה קורה כאן?! היכן אני נמצא?!
 
השיבה היא: בבית אבא. 
כשהוא המום מתשובתה שאל: "מה לי ולבית אביך"?! 

השיבה היא בחכמה: "וכי לא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש לי בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך?! אז דע לך אין לי חפץ טוב בעולם יותר ממך! ולכך אותך הבאתי לכאן". 

למחרת בבוקר נפנו והלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי. כאשר עמד על חכמתה של האישה עמד והתפלל עליהם וכיוון ש: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" נפקדו הם בפרי בטן...

חז"ל שואלים:
מדוע לא התפלל עליהם רבי שמעון כבר בפעם הראשונה שהגיעו אליו?

ומסבירים:
כיוון שלפי הדין לא היה צריך להיות להם ילדים אך מכיוון שהם יצאו מגדר הרגיל באהבתם האמתית תבע רבי שמעון שגם הקב"ה יצא מגדר באהבתו הרגילה לבניו ויעניק להם בנים...

הראיה לזה מחנה:
מדוע חנה לא מתפללת לה' מיד שייתן לה פרי בטן?

אלא חנה ידעה שלא מגיע לה (היא אף מוכיחה זאת בתחבולה שהיא יכלה לייצר, כפי שמביאה הגמרא בתחילת מסכת ברכות: יכולתי להיסתר והיו משקין אותי מי סוטה...) 

אך ברגע שהיא שומעת מאלקנה: "והלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים" היא מבינה שיש כאן אהבה מעבר לאהבה טבעית והיא מבקשת מה' שישדד את הטבע גם בעבורה. ואכן זכתה לבן ששקול כמשה ואהרון...


למאמר הבא