ל"ג בעומר- רמזים לחובת השמחה

ר? ביאור נפלא של הגאון מוילנא והרמז שמצא לכך מהתורה. ומבט נוסף של הבעל בני יששכר על השמחה ביום לג בעומר...

רמזים לחובת השמחה בל"ג בעומר

 

ל"ג בעומר יום שמחה רמז מן התורה !

בפרשת מצורע לשלושת הפסוקים מפסוק י"ג בפרק ט"ו עד סוף פסוק ט"ו יש סך הכול - 49 מילים.

וכתוב בזוהר הקדוש שהם כנגד 49 יום של ספירת העומר.

 

ומוסיף הגאון מוילנא זצ"ל שהמילה "מועד" שכתובה שם היא המילה ה- ל"ג , רמז לל"ג בעומר שהוא יום שמחה ...

 

 

הרב בעל הבני יששכר זי"ע כתב:

נתאמת לנו מאנשי אמת אשר השמחה על ציון הרשב"י היא שלא כדרך הטבע, שנאמר (משלי יג ט.): "אור צדיקים ישמח..."

 

 

 

למאמר הבא