ל"ג בעומר- רפואה ותחיית המתים

ומר מסוגל לרפואה וישועה ואפילו לתחיית אלו המרגישים מתים בעבודת ה' ורוצים חיות... מה ראשי התיבות של מרון?...

רפואה ותחיית המתים

 

 הרבי בעל הצמח צדק מלובאוויטש זצ"ל היה אומר:

כי יום זה הוא מסוגל לרפואות וישועות! כי הראשי תיבות של "מלך רופא נאמן ורחמן" הם: "מרון"... ובזכות הצדיק המונח "במירון" שולח ה' יתברך רפואות וישועות לכלל ישראל ביום זה...

 

 

מסופר שכשהגיע הרבי בעל האמרי חיים מויזניץ זצ"ל לציון הרשב"י אמר:

"נדמה לי שמי שנוסע לרשב"י למירון מרגיש התעלות והתרוממות, כמי שנשפכים מים על גופו ומנקים את חטאיו"...


הוא הוסיף ואמר:

הראיה היא! כי המילים "שמעון בן יוחאי" בגימטרייה: "מחיה מתים"!...

פירוש: על ידי לימוד זוהר הקדוש והשהייה על ציונו הקדוש מקבלים חיות אף לאלו שהם בבחינת מתים חס ושלום וזקוקים לחיות בעבודת ה'...

 
למאמר הבא