ל"ג בעומר- למה יורים בחץ וקשת?

ים תשובות לשאלה:"מדוע יורים בחץ וקשת בלג בעומר"?... מה הקשר בין חץ וקשת להילולת רבי שמעון בר יוחאי = רשב"י?...

למה יורים בחץ וקשת?

 

מנהג הילדים בל"ג בעומר הוא לירות בחץ וקשת.

 

נשאלת השאלה:

מהו המקור למנהג זה? מה רצו חז"ל ללמד אותנו על רבי שמעון בר יוחאי ובכלל ביום ל"ג בעומר מירי בחץ וקשת?!

 

 היו שהביאו רמז:

"הקשת" בגימטרייה = "רבן שמעון בן יוחאי". ואכן, בימיו לא נראתה הקשת כי זכותו הגנה על דורו... זהו מה שאנו אומרים בפיוט:

"כָּל יָמָיו אֲשֶׁר חָיָה, אוֹת הַקֶּשֶׁת לֹא נִהְיָה, כִּי הוּא אוֹת עוֹלָם הָיָה, אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי"

 

 

בעל הבני יששכר כותב בספרו בשם רבו רבי מנחם מנדל מרימנוב:

משום שבימי רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת כמפורש בגמרא (ירושלמי מסכת ברכות), ולכן ביום הסתלקותו עושים סימן לזה, במה שיורים בקשת.

 

 

הישמח ישראל מאלכסנדר זצ"ל הקביל בין הקשת לצדיקים:

הקשת, ככל שמתאמצים ומושכים אותו לצד מטה, כן כוחו לעוף ולטוס למרחקיםכך הצדיקים, ככל שמרבים להשפיל את עצמם, ולהתנהג בענווה, כן מתחזק כוחם להתעלות מעלה מעלה, לייחד ייחודים, ותפילתם מרקיעה שחקים.

 

והנה, בשעה שהסתלק רבי שמעון בר יוחאי מן העולם ביום הזה, היה מייחד ייחודים גדולים, שאין באפשרות לעשותם כלל וכלל, כי אם בהתבטלות גמורה, להיבטל כעפר ממש.

לכן נהגו לירות בל"ג בעומר "בקשת" לרמז ייחודו הנפלא של בעל ההילולא, שזכה להתעלות זו דווקא ביום זה, בשל שיפלותו הנוראה...

 

 

המהר"י מינץ זצ"ל מפרש בדרשותיו:

על הפסוק (תהילים קכ"ז): "כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים" – שהתלמידים נמשלו לחיצים דווקא ולא לכלי אחר, משום ששאר כלי מלחמה אינן עושים פעולתם, רק בשעה שאוחזים בהם, כחרב וחנית.

 

אולם החץ, שבעליו יורה למרחוק – הוא עושה את פעולתו אף כשיצא מרשות בעליו. ולכן נמשלים התלמידים לחץ, כי המעמיד תלמידים, דומה הוא לאותו חץ, כל זמן שהתלמידים קיימים, לא פסק כוחו. עדיין הוא פועל את פעולתו.

 

הוסיף, לפי זה הגה"ק מבראניב זצ"ל:

 שהראשון שגילה את סתרי התורה, היה רבי שמעון בר יוחאי, שחיבר את "ספר הזוהר". וכל בעלי הקבלה נחשבים לתלמידיו, כאילו עדייו חי הוא. הרי הוא דוגמת החץ, שעושה פעולתו למרחוק. לכן, דווקא ביום זה נהגו לירות בחץ וקשת, להורות וללמד שצדקתו עומדת לעד...
למאמר הבא