ל"ג בעומר- בר יוחאי או בן יוחאי?

יוחאי" ולא כפי שכל התנאים נקראו: "בן יוחאי"? ביאורו הנפלא של האדמו"ר מגור זצ"ל - בעל הלב שמחה מגור על פי מה שאנו מכנים את הנער בן ה-13 בשם 'בר מצווה' ולא 'בן מצווה'...

בר יוחאי או  בן יוחאי?

 

"וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי"

 

נשאלת השאלה:

למה נקרא רבי שמעון 'בר יוחאי' ולא כפי הנהוג בן יוחאי?!

 

הסביר האדמו"ר מגור זצ"ל - בעל הלב שמחה מגור:

שנקרא בפי העולם 'בר יוחאי' ולא 'בן יוחאי' כפי שמוזכר שמו ברוב הש"ס . וזה מאותו טעם שאומרים 'בר מצווה' ולא 'בן מצווה', כי המילה 'בר' הוא לשון חוץ – 'מלבר', שכשנעשה הבחור בר מצווה הריהו יוצא מעצמיותו ומצטרף לכלל – למניין, לזימון, לדין ולערבות. מאותו יום והלאה הריהו שייך לכלל.

 

וכן יש לומר שרשב"י נקרא "בר יוחאי" כיון שהקדיש עצמו לכלל ...למאמר הבא