ל"ג בעומר- בגלל רשב"י צריך פיוס

ווארסק זצ"ל על הטעם שכתב מחבר הפיוט "בר יוחאי" ר' שמעון לביא "נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ"...

בגלל רשב"י צריך פיוס

 

מחבר הפיוט "בר יוחאי" ר' שמעון לביא כתב:


בַּר יוֹחַאי וְלִשְׂדֵה תַפּוּחִים                 עָלִיתָ לִלְקוֹט בּוֹ מֶרְקָחִים

סוֹד תּוֹרָה כְּצִיצִים וּפְרָחִים              נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ

 

נשאלת השאלה:

מה ראה המחבר לכתוב: "נַעֲשֶׂה אָדָם נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ" וכי הקב"ה התכוון כשאמר בבריאת העולם למלאכים: "נעשה אדם" בעבור רבי שמעון בר יוחאי? הלא היו צדיקים גדולים: האבות הקדושים, משה רבנו, אהרון הכהן, נביאים ועד לצדיקים בכל הדורות בדורנו ובדורות שלפנינו?!...

 

רבי יעקב מפשעווארסק זצ"ל ביאר זאת כך:

כתוב במדרש תלפיות, שבשעת בריאת האדם היה קיטרוג מהמלאכים, ואלו לא רצו שיברא האדם. הם הבינו שאם יברא האדם אז תינתן לו התורה, והם רצו שהתורה תישאר להם למלאכים כמו שמבואר במסכת שבת (פט.) על הפסוק (תהילים ח. ב) "תנה הודך על השמים", על כן לא רצו בבריאת האדם.

 

מובן שהרצון לתורה אין הוא בפשטות התורה שהרי אינם יכולים לקיימה למעלה, אלא רצו לקבל את פנימיות וסודות התורה. ולכן כשהקב"ה אמר "נעשה אדם" ולא "אעשה אדם", היא משום שרצה לפייס את המלאכים שלא רצו בבריאת האדם, על כן נמלך עמהם הקב"ה לפייסם.

 

והרי, סודות התורה נתגלו בעיקר על ידי רבי שמעון בר יוחאי, ומפני סודות התורה נצרך פיוס למלאכים. וזה הכוונה בדברי הפיוט: "נעשה אדם" – כל זה שהקב"ה היה צריך לפייס המלאכים ולומר להם: "נעשה אדם" היה מפני "נאמר בעבורך" – זה היה מפני ר' שמעון שגילה סודות ונפלאות התורה!...


למאמר הבא