ט"ו באב- ט"ו באב = יום הכיפורים?

ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים...". "מה ההשוואה בין ט"ו באב ליום הכיפורים?". "האם בכלל יום הכיפורים הוא יום טוב לישראל?!. "איך ניתן להשוות בין יום הכיפורים - היום הקדוש ביותר בשנה, לטו באב?". ואם חז"ל קבעו כך, "מה הקשר בין טו באב ליום הכיפורים?". מתאים כ- "דבר תורה קצר טו באב".

ט"ו באב = יום הכיפורים

 

הגמרא (במסכת תענית דף כו עמוד ב') מביאה השואה בין יוה"כ לט"ו באב:

"אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים... וכן הוא אומר (שיר השירים ג'): "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אימו ביום חתונתו וביום שמחת לבו", ביום חתונתו - זה מתן תורה, וביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו".

 

 

וניתן לכאורה לשאול:

מה הקשר בין יום הכיפורים - יום קדוש בימי שנה, לט"ו באב?!

 

 

ומבארים חז"ל את הקשר:

למעשה כל המהות של ט"ו באב היא תיקון על חטאים שהביאו את תשעה באב.

 

לדוגמה:

 

בתשעה באב נגזר על כל דור המדבר שהם לא ייכנסו לארץ וב-ט"ו באב הקב"ה מחל להם ונתבטלה הגזירה.

 

בתשעה באב נלכדה העיר ביתר לאחר מאבק מתיש וכל ההרוגים היו מוטלים בביזיון ולא הניחו לקברם. וב-ט"ו באב הובאו כולם לקבורה

 

 בתשעה באב היה חורבן בית המקדש בשל שנאת חינם וב-ט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה וכן הותר שבט בנימין לבוא בשבטים - אחדות ואהבת חינם.

 

 

אם אלה הם פני הדברים, קל להבין את הקשר בין ט"ו באב ליום הכיפורים:

ט"ו באב הוא התיקון של תשעה באב - נחרב המקדש ויבנה בחודש שזה ואף נולד בו המשיח... 

 

ט"ו באב הוא יום המסמל את סליחת העוון של תשעה באב 

 

כך יום הכיפורים מסמל את סליחת העוון של חטא העגל לאחר שהקב"ה אמר: "סלחתי כדברך"...האם ט"ו באב הוא חג הנטיעות?!>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא