ט"ו באב- ארבעים יום קודם

בשבט". ארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזים בשמים בת פלוני לפלוני... מתי אם כן הכריזו קודם יצירת העולם? ביאור נפלא של קדושת הלוי ל- "הקשר שבין ט"ו בשבט לט"ו באב"...

הקשר שבין ט"ו בשבט לט"ו באב

 

כותב ספר קדושת הלוי:

שחודש אב לא בכדי נקרא כך, ובאותיותיו ניתן לראות את המהות שלו: 


אב חצי ממנו ארור וחצי ממנו ברוך.


וזה לשונו

"חודש אב, מתחילה עד ט"ו באב ארור, ומיום ט"ו באב הינו ברוך". 


וזהו א"ב ר"ת - ארור ברוך"

 

 

בנוסף הוא עושה חישוב מדהים:

ידועה המחלוקת (במסכת ראש השנה דף י) מתי נברא העולם?

תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם... ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם... 

תניא רבי אליעזר אומר מנין שבתשרי נברא העולם? שנאמר (בראשית א, יא): "ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי" איזהו חודש שהארץ מוציאה דשאים ואילן מלא פירות? הוי אומר זה חודש תשרי

 

ר' יהושע אומר מנין שבניסן נברא העולם שנא' (בראשית א, יב): "ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע ועץ עושה פרי" איזהו חדש שהארץ מליאה דשאים ואילן מוציא פירות? הוי אומר זה חודש ניסן.

 

 

נסכם:

התאריך של ראש השנה איננו תאריך בריאת העולם אלא התאריך שאדם הראשון נידון בו

יוצא אם כן, שלדעת רבי אליעזר בכה' באלול נברא העולם. לדעת  ר' יהושע בכה' באדר נברא העולם.

 

 

על פי המחלוקת הזו מבאר קדושת הלוי את הקשר בין ט"ו באב לט"ו בשבט:

 

אם נתקדם 40 יום מ- ט"ו באב נקבל את דעת רבי אליעזר בכה' באלול נברא העולם.

 

אם נתקדם 40 יום מ- ט"ו בשבט נקבל את דעת ר' יהושע שבכה' באדר נברא העולם...

 

והוא מסיים במילים: "...וזהו בחינת ארבעים יום קודם יצירת הולד"...

 למאמר הבא