דקדוק- התנועות בשפה העברית

מהן התנועות הקטנות?". "מהן חצאי תנועות?" "כמה יש תנועות גדולות?". כמה יש תנועות קטנות?". "כמה יש חצאי תנועות?" טבלה מסכמת שערך רבי פינחס כהן

התנועות


בלשון  העברית  ישנן  חמש תנועות  גדולות,  חמש  תנועות  קטנות  וחמשה  חטפים  או  חצאי-תנועות (לאמר  קצרות מאד  או  נחטפות). 


להלן טבלה מסכמת:


 

למאמר הבא