דיקדוק- גזרת השלמים בהפעיל - מקור ושם הפועל

"כללי הדקדוק- נטיות הפעלים". נטיית השלמים, המקור ושם הפועל בנטיית הפעלים מגזרת השלמים בבניין הפעיל. דוגמאות לנטיית הגופים ביחיד וברבים בצורה ברורה ובהירה מאת הרב פינחס כהן שליט"א
edf40wrjww2mamar:mamr

נטית  הפעלים מגזרת  השלמים  בבניין  הפעיל.

 

פֹּעַל  שלם.

 

 הַמָּקוֹר  בְּבִנְיַן  הִפְעִיל.

הַשְׁלֵם.

 

שם  הפעל

הַשְׁלִים  (ובנטיות : בְּהַשְׁלִים, כְּהַשְׁלִים, לְהַשְׁלִים, מֵהַשְׁלִים)
למאמר הבא