שמות- דקדוקי רש"י בפרשת שמות

וטה לכל הפסוקים בפרשת שמות בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת שמות

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:

דקדוק ברש"י - 
שמות פרק א, פסוק טו


דקדוק ברש"י- שמות פרק א, פסוק טז


דקדוק ברש"י- שמות פרק א, פסוק יז


דקדוק ברש"י- שמות פרק א, פסוק כ


דקדוק ברש"י- שמות פרק ב, פסוק ה


דקדוק ברש"י- שמות פרק ב, פסוק י


דקדוק ברש"י- שמות פרק ב, פסוק כא


דקדוק ברש"י- שמות פרק ג, פסוק כב


דקדוק ברש"י- שמות פרק ה, פסוק ט


דקדוק ברש"י- שמות פרק ה, פסוק יד


דקדוק ברש"י- שמות פרק ה, פסוק טז
למאמר הבא