בא- דקדוקי רש"י בפרשת בא

ה לכל הפסוקים בפרשת בא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת בא

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


דקדוק ברש"י - שמות פרק י, פסוק ב


דקדוק ברש"י- שמות פרק י, פסוק כא


למאמר הבא