יתרו- כולם חייבים לשמור שבת!

"שמור את יום השבת לקדשו"?! אלא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו משמעות נוספת בדברי המדרש לגביי שמירת שבת המחייבת את העשירים ואת העניים במידה שווה!
כולם חייבים לשמור שבת!


"זכור את יום השבת לקדשו"

זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו.

זכור- לכבד במטעמים טובים ובמלבושים נאים.
שמור- לשמור שבת ולהמנע מחילול שבת.

העניים מקיימים טוב את "שמור": 
כיוון שעסקיהם מעוטים ופנויים הם לשמור את השבת כהלכתה, אך בזכור מתקשים הם שכן הפרוטה לא מצויה בכיסיהם... 

ואילו העשירים הפוך- את זכור מקיימים כהלכתו שהרי כסף לא חסר להם לעומת זאת מתקשים הם בשמור שכן עסקיהם המסועפים לא מאפשרים להם מנוחה אמיתית. 

לכן שניהם נאמרו בדיבור אחד לומר שגם העשירים וגם העניים חייבים בשמור וזכור ללא הבדל.למאמר הבא