יתרו- דקדוקי רש"י בפרשת יתרו

וטה לכל הפסוקים בפרשת יתרו בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...

דקדוקי רש"י בפרשת יתרו

 

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:

 

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יח, פסוק ח

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יח, פסוק כב - חלק 1

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יח, פסוק כב חלק 2

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יח, פסוק כו חלק 1

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יח, פסוק כו חלק 2

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יח, פסוק כו חלק 3

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יט, פסוק יח

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק יט, פסוק כד

 

דקדוק ברש"י - שמות פרק כ, פסוק כבלמאמר הבא