תרומה- דקדוקי רש"י בפרשת תרומה

רומה". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת תרומה בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת תרומה

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


דקדוק ברש"י - שמות פרק כה, פסוק ב

דקדוק ברש"י - שמות פרק כה, פסוק מ

דקדוק ברש"י - שמות פרק כז, פסוק ג

למאמר הבא