כי תשא- לתת פירושו לקבל!

חיים מוואלוז'ין המבאר את דברי בעל הטורים על המילה: "ונתנו" שהרי ניתן לקרוא אותה משמאל לימין ומימין לשמאל, וזה מלמד אותנו, כי כל מה שאדם נותן לצדקה, חוזר אליו והוא אינו מפסיד מכך מאומה...
לתת פירושו לקבל!

"ונתנו איש כפר נפשו"

בעל הטורים אומר כי את המילה "ונתנו" ניתן לקרוא משמאל לימין ומימין לשמאל.

>>> ונתנו <<<

וזה מלמד אותנו, כי כל מה שאדם נותן לצדקה, חוזר אליו והוא אינו מפסיד מכך מאומה.


מסופר:
שבעיר וואלוז'ין התגורר גביר גדול, שהיה מפזר הון רב לצדקה לעניי האזור. יום אחד התמוטטו עסקיו וירד מנכסיו. 

שאל הגביר את ר' חיים מוואלוז'ין: מה יעשה עכשיו? בכל חודש היה רגיל לתת סכום לצדקה, וכעת מפני מצבו הקשה אינו יכול לתת את הסכום, האם עליו להפחית מהסכום או לקחת הלוואה ולתת את הסכום הרגיל? 

חשב ר' חיים ואמר לו, כי עליו לתת כרגיל כמנהגו ומן השמים ירחמו עליו. 

ואכן, לווה הגביר את הסכום ונתנו לצדקה, וחילק ממנו לעניים. 

ובאמת, זכה בגורל בסכום כסף גדול מאד... מי שנותן בעצם מקבל בחזרה!



למאמר הבא