כי תשא- "צדקה תציל ממות"

בי עקיבא ובתו שביום חופתה בישרו לו שיכיש אותה נחש והיא תמות. "מה עשתה בתו של רבי עקיבא שהציל אותה ממוות?" הנה הסיפור לפנכם לאור ביאורו של בעל הטורים למילה "שקל"...
"צדקה תציל ממות"

"ונתנו איש כפר נפשו... מחצית השקל תרומה לה'" 

בעל הטורים מפרש כי בגימטריה שקל=נפש וזה שנאמר: "צדקה תציל ממות". 


הגמרא במסכת שבת מספרת:

שבתו של ר' עקיבא, שהייתה צריכה למות ביום חופתה ע"י נחש. וביום שנכנסה לחופה, סידרה היא את שערה והוציאה מראשה סיכה ותקעה אותה בסדק צר שבקיר כדי שלא תאבד לה. 

לאחר מכן, הוציאה את הסיכה וראתה נחש מסוכן שרבץ בתוך הקיר והסיכה הייתה נעוצה בראשו. 

ביקש ר' עקיבא מבתו לדעת בזכות מה ניצלה היא ממות? 

וענתה לו כי בא עני בשעת החתונה ואף אחד לא שמע לקריאתו מהרעש שהיה באולם השמחות. כשהיא בלבד הבחינה בו, עזבה הכל, יצאה אליו עם מנת האוכל שהכינו עבורה והייתה מונחת לפניה...

הנהן בראשו רבי עקיבא: אכן, "צדקה תציל ממות".


למאמר הבא