כי תשא- "כי עם קשה עורף הוא"

טיין בספרו 'וקראת לשבת עונג' המבאר מדוע בגלל שעם ישראל הוא "עם קשה עורף הוא" לכן הקב"ה צריך ללכת בקרבנו:"ילך נא ה' בקרבנו"
כי עם קשה עורף הוא!

"ילך נא ד' בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו"

המגיד מדובנא הסביר פסוק זה על ידי משל:

 לרוכל עני אשר היו ברשותו קצת כפות ומזלגות פשוטים עשויים מעץ. 

חשב הרוכל: כדאי לי לעמוד ברחוב העשירים, שם בוודאי יקנו ממני את סחורתי הרי עשירים הם ואינם חוסכים בהוצאות. 

עמד המוכר יום תמים ברחוב העשירים ולא מכר אף לא כלי אחד. 

חבל על זמנך  - אמר לו אחד העוברים והשבים – הן כפות עץ לך, העשירים אינם משתמשים בכלים פחותים כאלה. העשירים אוכלים בכלי כסף. לך אל רחוב העניים, שם אולי תמצא קונה למרכולתך.

בדומה לזה – אמר המגיד – טוען משה רבנו לקב"ה, "ילך נא ה' בקרבנו" – שלוש עשרה מידות שלך מקומם בין בני האדם ולא בין המלאכים. 

"כי עם קשה עורף הוא" – בני האדם חוטאים מפעם לפעם, "וסלחת לעונינו ולחטאתנו" – הם אלה הזקוקים לסליחה ומחילה!


למאמר הבא