כי תשא- שגגה גדולה

את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה", אדרבה היה לו להקטין החטא?! ותשובתו הנפלאה של האדמו"ר מבעלזא...

שגגה גדולה

 

"אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"

 

שאל האדמו"ר מבעלזא:

צריך להבין מדוע הגדיל משה רבינו את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה", אדרבה היה לו להקטין החטא?!

 

והוא מבאר על פי מה הכלל בגמרא ש'חטא' הוא שוגג:

אם כן זו הייתה כוונת משה "חטא העם הזה" בשוגג, ולא סתם שוגג אלא "חטאה גדולה" - זה היה שגגה גדולה, לכן יש לך למחול ולסלוח להם...למאמר הבא