כי תשא- שבירת הלוחות בשני ידיים

ו השינוי בכתיב של הפסוק? כתוב "מידו" לשון יחיד ואילו הקרי הוא "מידיו" לשון רבים?!. ביאורו הנפלא הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל בספר 'לתתך עליון'...

שבירת הלוחות בשני ידיים

 

"וישלח מידו את הלוחות"

 

נשאלת השאלה:

הכתיב של הפסוק הוא "מידו" לשון יחיד ואילו הקרי הוא "מידיו" לשון רבים, צריך להבין מה זה בא ללמדנו?!

 

ביאר הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל  בספר 'לתתך עליון':

בתחילה חשב משה להשליך את הלוח הראשון בלבד, שהרי כשנכשלו בעבודה זרה לא פגעו במצוות שבין אדם לחברו רק בבין אדם למקום בלבד וזה שייך ללוח הראשון בלבד ולא לשני שהוא בין אדם לחברו...

 

ושוב נמלך שכן לא תתכן שלימות בין אדם לחברו בלי שיהיה שלם גם בין אדם למקום, לכן תחילה חשב להשתמש ביד אחת בלבד, אבל שוב השתמש בשני ידיו, להשליך על ידם את השני הלוחות...
למאמר הבא