כי תשא- השגחה פרטית מבינים בסוף

תרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד המקור לכך מפרשת השבוע...

השגחה פרטית מבינים בסוף

 

"וראית את אחורי ופני לא יראו"

 

מבאר ה'תורת משה':

רובם של מאורעות וסיבות אין מבינים בתחילה את תכליתם ומשמעותם, כי נראים הם בעיני הבריות כמופלאים.

                                          

רק כעבור זמן רב, במרוצת ההיסטוריה, מתבררת לנו משמעותם של המאורעות ואנו תופסים את מגמת ההשגחה העליונה ומינים לפתע את ההשגחה הפרטית.

 

זהו שאומר הכתוב "וראית את אחורי" רק אחר כך אפשר להשיג את דרכי ההשגחה "ופני לא יראו" מתחילה אי אפשר להבינן.למאמר הבא