כי תשא- הסגולה לעושר - תשובה

ולעשיית הון? רבי אברהם מסוכטשוב מגלה לנו את התשובה...

הסגולה לעושר - תשובה

 

"זה יתנו"

 

אמר אדם אחד לרבי אברהם מסוכטשוב:

שמעתי שיש בידכם "סגולה" להצלחה בעסקים ולעשיית הון. אם יגלה לי הרב מה טיבה של סגולה זו, אגמול ביד רחבה".

 

השיב לו רבו: הסגולה מופיעה בדברי חז"ל (פסיקתא רבתי טז), שכאשר נתקשה משה בהבנת הציווי של מחצית השקל, "הוציא הקב"ה כמין מטבע של אש מתחת לכיסא הכבוד, הראהו למשה ואמר לו: "זה יתנו".

 

מכאן אתה למד, שמתחת לכיסא הכבוד יש כסף...

 

חז"ל הוסיפו "גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד" (יומא פו.), מכאן שעליך לעשות תשובה שלמה עד שתגיע לכיסא הכבוד ושם תוכל לצבור כסף לרוב.
למאמר הבא