כי תשא- תלו איך קוראים...

בת תענוג! או שבת: שיחה בשבת תענוג? תשובתו של הגאון רבי חיים מוולוז'ין, בעת שנכנס פעם להיכל הישיבה הגדולה שלו בשבת אחר הצהריים, ומצא שחלק מהתלמידים מבלים את הזמן בשיחה בטלה...

תלו איך קוראים...

 

"וביום השביעי שבת וינפש"

 

 מסופר על הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שנכנס פעם להיכל הישיבה הגדולה שלו בשבת אחר הצהריים, ומצא שחלק מהתלמידים מבלים את הזמן בשיחה בטלה.

 

ניגש אליהם רבי חיים ואמר: עד שאתם עוסקים בשיחה, מוטב היה אילו הלכתם לישון, ובכך הייתם מקיימים את ראשי התיבות של המילה "שבת": שינה בשבת תענוג!

 

קרא כנגדו אחד הבחורים: רבי! אני דורש ראשי תיבות אחרים של שבת: שיחה בשבת תענוג.

 

השיב לו רבי חיים תוך כדי דיבור: עליך אמר החכם מכל אדם (קהלת י, ב): "לב חכם לימינו (החכם קורא בשין ימנית: שׁינה) ולב כסיל לשמאלו" (הכסיל קורא בשין שמאלית: שׂיחה)

למאמר הבא