פרשת כי תשא ושבת פרה

שת השבוע פרשת כי תשא לבין שבת פרה הנקראת לפני שבת החודש? משל ונמשל של חז"ל המבארים את הקשר... תבוא פרה אדומה שהיא ההפך הגמור ותכפר - היא חוק וגזירת הבורא תוך התעלמות מוחלטת מאומות העולם...

כי תשא ושבת פרה


לא בכדי יוצאת פרשת פרה בשבת בה קוראים על חטא העגל - כי תשא.


במדרש מבואר שכל הסיבה של פרה אדומה היא כפרה על חטא העגל שהוא, כידוע, בנה של הפרה. כמו שאמר ר' משה הדרשן (הובא ברש"י חוקת) "תבוא האם ותקנח צואת בנה".

 

משל למה הדבר דומה: 


לילד שעשה צואתו בטרקלין המלך, אמר המלך קיראו לאימו שתנקה אחריו...

 

הנמשל: 


כך אמר הקב"ה: תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל". (תנחומא, חוקת, פר' ח').

 


נשאלת השאלה: 


מה הקשר בין פרה אדומה לחטא העגל?! וכי רק מאחר שהעגל הוא בנה של הפרה?!


ברור לנו שאין הדבר כן אלא: פרה אדומה היא חוק - "חוקה חקקתי וגזירה גזרתי ואין אתה רשאי להרהר אחריה". 


חוק הוא דבר שאנו מחוייבים לעשותו ללא היגיון. ואפילו שאומות העולם שואלים אותנו: מה טעם והגיון יש במצווה זו? אין אנו משיבים להם. 


זוהי גזירה של מלך ללא טעם והבנה. פשוט סומכים על הבורא - ומקיימים אותה כי כך הוא ציווה!


כך למעשה אנו מתקנים את חטא העגל:


שהרי כשחטאו בעגל הזהב - התעלמו לחלוטין מהקב"ה ונסחפו אחר ערב רב - אומות העולם.

תרבות מצרים היתה "לעצום עין" ולהתעלם מהשגחת הבורא לחלוטין...


אם כך תבוא פרה אדומה שהיא ההפך הגמור ותכפר - היא חוק וגזירת הבורא תוך התעלמות מוחלטת מאומות העולם...

למאמר הבא