ויקהל- ארון העדות של בצלאל

דווינסק ותשובתו הנפלאה המבארת מדוע רק על ארון הברית הוזכר שמו של בצלאל?...

 ארון העדות של בצלאל


"ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים"

 

שואל ה"משך חכמה" - רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק: 

מדוע בכל עשיית כלי המשכן בפרשתנו לא מוזכר שמו של האומן שיצר אותם - בצלאל? אלא נאמר: "ויעשו כל חכם לב...", ויעש את המנורה..", "ויעש את הקרשים..." וכד'. למעט בארון הברית שם נאמר בפירוש:  "ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים..." ?!

 

והוא מתרץ בגאונותו הנפלאה: 

כאשר בנו בית מקדש הראשון והשני נעשו כל הכלים מחדש. 


לדוגמה:

ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון ועשה לפארו 10 מנורות. גם בבית המקדש השני הייתה מנורה חדשה העשויה מעץ, ועם הזמן החליפו אותה למנורה מכסף. ורק לבסוף הוחלפה במנורת זהב.

 

לעומת זאת - מסיים המשך חכמה - ארון העדות היה רק אחד! - זה שעשה בצלאל! זה אותו הארון שהיה בבית המקדש הראשון וגנזו אותו. (בבית מקדש שני לא היה ארון) ובסיעתא דשמייא לכשייבנה בית מקדש השלישי במהרה בימנו, ישוב ויתגלה אותו הארון שעשה בצלאל...

 

אם כך הוא, הרי שרק על הארון שהוא נצחי נוכל לומר שבצלאל עשה אותו...  
למאמר הבא