ויקהל- באיזו מצווה לקנא?

ו מצווה קינא רבי ישראל מצ'ורקוב?! סיפור נפלא על ייחודיותו של מתן בסתר...

באיזו מצווה לקנא?


"מצווה גוררת מצווה"

 

התורה מצווה בפרשתנו: "כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'..."


להורות שנדיבות הלב היא אבן הבוחן בקיום מצווה ולא לשם הכבוד שיוצא ממנה לאחר מכן...

 

מסופר: 


שכשבנה רבי מאיר שפירא מלובלין את ישיבתו המפורסמת: "חכמי-לובלין", נערכה ברוב והדר טקס הנחת אבן הפינה.


בראש רשימת המכובדים, הגיע נדבן אחד שתרם את רוב הסכום להקמת הישיבה.

על בימת הכבוד לצידו של הנדבן הושיבו את רבי ישראל מצ'ורקוב זצ"ל.

 

לפתע פנה הרבי לנדבן ואמר לו: "אתה יודע... אני בכלל לא מקנא בך במצווה הזו שקיימת (לבנות את הישיבה). משום שמצווה זו גוררת אחריה כבוד רב ומאבדת מערכה בעקבות זאת... 


אני כן מקנא בך על המצווה אשר עשית לפני כן,  בצינעה ובסתר, שכנראה נעשתה בשלמות כזו עד שגררה אחריה מצווה כה גדולה של בניין ישיבה ללומדי תורה....   
למאמר הבא