ויקהל- לדעת ללמד את כולם

את העובדה שהיו בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואהליאב בן אחיסמך למטה דן מסוגלים ללמד? ביאור נפלא...

לדעת ללמד את כולם"ולהורות נתן בלבו"

איזה צורך ראה הכתוב לציין את העובדה שהיו בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה

ואהליאב בן אחיסמך למטה דן מסוגלים ללמד?

הסבר אחד: 

מכיוון שיש חכמים שחכמתם היא בלבם, ואינם יודעים ללמד את אשר בלבם, לכן אומרת התורה שהייתה להם גם חכמת הלימוד, שכתוב "ולהורות נתן בלבו".

הסבר שני:

התורה באה לומר שלא היו כמו בית גרמו או בית אבטינס, שלא רצו ללמד אחרים איך עושים את לחם הפנים, כאן היו מלמדים את כל מי שרצה.
למאמר הבא