ויקהל- החשק של הערב רב לתרום

האדמור מסאטמר על השאלה: הרי כל מקום שנאמר "העם" זהו הערב רב. מה אם כן גרם להם לרוץ ולתרום?! ומה בעצם הפריע להם עד שנאלצו להפסיק?!...

החשק של הערב רב לתרום

 

"ויכלא העם מהביא..."

 

נשאלת השאלה:

הרי כל מקום שנאמר "העם" זהו הערב רב.

מה אם כן גרם להם לרוץ ולתרום?! ומה בעצם הפריע להם עד שנאלצו להפסיק?!נסביר על פי מעשה מליצי שהיה בעיר סאטמר:

בעיר סאטמאר נצרכו פעם לסכום גדול של ממון, לצורך מצוה חשובה. בעיר היו קלי דעת ופורקי עול שראו בזה הזדמנות נאה לסדר מסיבה של תערובת אנשים ונשים, כשהמטרה היא כאילו לצורך מצוה.

 

 הגאון רבי יהודה גרינוואלד זצוק"ל בעל ה'קרן לדוד' אב"ד העיר, שמע על כוונתם

הנלוזה ויצא בדרשת מחאה נגד זה. בדרשתו אמר בדרך צחות:

"ראו, בעת בניית המשכן היה משה רבנו נצרך להרבה מעות, הערב רב שמחו על ההזדמנות ואמרו כי עכשיו יוכלו להתערב אנשים ונשים בטענה של 'צורך מצוה' לתרומת המשכן...

 

 באו ואמרו למשה: "מרבים העם להביא" - כידוע העם זה הערב רב,

והנה הם מרבים להביא בהתלהבות יותר מהרגיל...

 

משה הבין מיד את העניין וציווה שיכריזו במחנה: "איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה" - שיפסיקו מלאסוף אנשים בתערובת אנשים ונשים, מיד "ויכלא העם" -

הערב רב "מהביא", כבר אבדו את החשק מלתרום למלאכת המשכן...
למאמר הבא