ויקהל- דקדוקי רש"י בפרשת ויקהל

שוטה לכל הפסוקים בפרשת ויקהל בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...

דקדוק ברש"י לפרשת  ויקהל

 

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:

 

 דקדוק ברש"י - שמות פרק לה, פסוק יז
למאמר הבא