פקודי- שנות המשכן והמקדשות בפרשה

בפרשת השבוע מספר שנות קיומו של המשכן? ושל שני בתי המקדש הראשון והשני? רעיון של ה"חתם סופר" לדבר תורה על ההבדל בין שני המקדשות מפרשת פקודי.

שנות המשכן והמקדשות בפרשה


"אלה פקודי המשכן משכן העדת..."

 

מביא רבנו בחיי רעיון על מספר השנים של המשכן, בית המקדש הראשון ובית המקדש השני מתוך הפסוק הפותח את הפרשה:

 

בית מקדש ראשון


"אלה פקודי המשכן משכן העדות..." משכן בגימטרייה = 410 כמספר שנותיו של בית המקדש הראשון שעמד על תילו 410 שנה.

.


בית מקדש שני


"אלה פקודי המשכן משכן העדות..." המשכן בגימטרייה (ובתוספת חמשת האותיות של המילה עצמה) = 420 כמספר שנותיו של בית המקדש השני שעמד על תילו 420 שנה.

 


המשכן


"אלה פקודי המשכן משכן העדת..." העדות בגימטרייה = 479 כמספר שנותיו של המשכן שעשה משה רבנו שעמד על תילו 479 שנה.

.


על אותו הפסוק מבאר ה"חתם סופר" את דברי הגמרא במסכת יומא דף כא':חז"ל מלמדים אותנו על חמישה דברים שהיו בבית המקדש הראשון ולא היו בבית המקדש השני:

1. ארון העדות ועליו הכפורת והכרובים

2.אש התמיד

3. השכינה

4. רוח הקודש

5. היכולת לשאול באורים ותומים

 

אומר הגאון רבי משה סופר זצ"ל: שבדבר זה מרומז בפסוק: "אלה פקודי המשכן משכן העדת..."


המשכן - מרמז על בית מקדש ראשון


משכן - ללא האות ה"א (שבגימטריה היא = 5) מרמז על בית מקדש שני שחסרו בו חמישה הדברים הנ"ל...
למאמר הבא