פקודי- ה' שוכן אצל עושי רצונו

צבי הירש חיות מז'אלקווא. הממחיש שאין הקב"ה שוכן אלא במקום שעושים בו את רצונו...

ה' שוכן אצל עושי רצונו"וכבוד ה' מלא את המשכן"

 

באחת הערים בגרמניה בנו בני הקהילה הרפורמית בית כנסת מפואר וגדול מאוד.

דא עקא שבית תיפלתם דמה בפרטים רבים מאוד לבית תיפלתם של הנוצרים ברצותם לחקות עד כמה שאפשר את דרכי הגויים.

 

באחד הימים ראו ראשי הקהילה הרפורמית ברחוב מתחת לבית הכנסת את הגאון רבי צבי הירש חיות מז'אלקווא.

בגאווה בלתי מוסתרת פנו אליו ראשי הקהילה והסבו את תשומת לבו לבית הכנסת המרשים אותו בנו.

 

ראה הרב שמעל פתח הכניסה למקום מתנוסס באותיות זהב פסוק מפרשת פקודי בסופו של חומש שמות וכך כתבו: "וכבוד ה' מלא את המשכן".

 

נענה הרב ואמר: "הבניין הזה באמת יפה מאוד אולם טעיתם בכיתוב שחקקתם בפתחו".

 

למראה תמיהתם של הראביי וראשי הקהל הוסיף הרב לומר: "פתחתם את מיקום הפסוק הנכון אך העתקתם מתוכו מילים שגויות!".

 

כמובן שבורים אלו לא זכרו כלל מה כתוב בתורה והיכן נאמר, ולאחר שהות קלה סיים הרב בחיוך: הייתם צריכים לצטט את תחילת הפסוק: "ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד"...

למאמר הבא